Turtle Effigy


Serpent Effigy
Photo was taken facing west.


Same serpent as above.
Photo was taken facing east.


Manitou Stone


Manitou Stone


Recumbent Manitou Stone